Contact

Dr. Somidh Saha

Project leader

Karlsruhe Institute of Technology

(Contact work package 1)
 

E-Mail: somidh.saha@kit.edu

Phone: +49 721 608-24644

 

 


Dr. Axel Albrecht

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

(Contact work package 2)

 

E-Mail: axel.albrecht@forst.bwl.de

Phone: +49 761 4018 751


Prof. Dr. Andreas Matzarakis

Deutscher Wetterdienst

(Contact work package 3)

 

 

E-Mail: andreas.matzarakis@dwd.de

Phone: +49 69 8062 9630

 


Mario Köhler

Gartenbauamt Karlsruhe

(Contact work package 4)